Kategorier
Foredragsholder

Per Kristian Austbø

Per Kristian Austbø er assisterende fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen i Rogaland.

«Fylkesmannen sin visjon er å ta vare på Rogaland. I dette ligg å ta vare på også dei uerstattelege naturverdiane i vårt mangfaldige landskap – dette er arvesølvet for våre ungar i mange slektsledd», sitat Austbø.

Han kommer til JNFF for å fortelle om noen konflikter naturen på Jæren har havnet i og hvordan forvaltningen løser slike saker.

Grunnet koronakrisen, er årets konferanse avlyst. Planen er å komme sterkt tilbake i 2021. Her er en kortversjon av foredraget Per Kristian hadde planlagt: Plaget natur på Jæren