Kategorier
Foredragsholder

Inger Undheim

Inger Undheim er aktiv i mållaget og daglig leder av Nasjonalt Garborgsenter på Bryne. Hun er utdannet lektor med forfatterskapet til Arne Garborg som sitt spesialfelt. Etter fullført utdanning arbeidet hun en stund i skoleverket og UiS (Universitetet i Stavanger).

Undheim er en engasjert og dyktig foredragsholder. Vi blir ikke overrasket om hun starter foredraget sitt med Garborg sin innledning i boken Fred, – kanskje den flotteste naturskildringen i norsk litteratur?